Întocmirea Raportului de Evaluare Medicală pentru Medicina de Asigurări

Întocmirea raportului se efectuează în conformitate cu prevederile Ordinului Comun nr. 1/2.293/2022 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Ministerul Sănătății privind stabilirea despăgubirii persoanei prejudiciate în caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății în urma producerii accidentelor de vehicule pe baza punctajului traumatologic stabilit de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” București.

Ce este punctajul traumatologic?
În Legea 132/2017 (legea privind drepturile de despăgubire cuvenite în cazul unor accidente rutiere) , art. 22 alin. (5) lit. a) este prevazut faptul că “despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătății persoanelor se stabilesc prin ordin comun emis de Ministerul Sanatatii și A.S.F., în baza punctajului traumatologic comunicat de Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” București”.
În data de 07 septembrie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 1/2.293/2022 și Anexa în baza căreia se poate face calculul punctajului respectiv, cine are dreptul să efectueze astfel de expertize și în ce condiții, precum și stabilirea valorii unui astfel de punct “valoarea unui punct este egală cu dublul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la data producerii accidentului”, adică 6600 RON în prezent.
Avantajul acestei expertize este dat de faptul că pentru fiecare leziune în parte sau consecință posttraumatică se acordă separat puncte, iar la sfârșit aceste puncte se adună rezultând punctajul final pentru care persoana vatamată obține despăgubirea.
Cine poate solicita o expertiză pentru calcularea punctajului?
Oricare din partile implicate în procesul de despagubire (VICTIMA, ASIGURATORUL, FGA, BAAR).
pexels-mikhail-nilov-7731331
pexels-thirdman-8470801
Întrebări frecvente referitor la Expertiza pentru calcularea punctajului traumatologic.
1. Unde poate fi efectuată o astfel de expertiză, e obligatoriu sa fie efectuată în județul de reședință, se poate efectua la Serviciul/ Institutul de Medicină Legală?
Răspuns: Serviciile și Institutele de Medicină Legală nu efectuează astfel de expertize, acestea efectuându-se într-un cadru privat de către un medic cu drept/competență pentru astfel de expertize la cererea persoanei vătămate.
Spre deosebire de certificatul medico-legal sau expertiza medico-legală care poate fi solicitată doar în județul de reședință, expertiza pentru calcularea punctajului traumatologic poate fi solicitată oricărui medic cu astfel de competență din țară care activează într-un cadru privat legal.
2.De ce este nevoie pentru întocmirea unei astfel de expertize, este obligatorie prezența fizică a persoanei vătămate?
Răspuns: De cele mai multe ori (90%) NU este necesară prezența fizică a persoanei, expertiza efectuându-se în baza documentelor medicale (Bilet externare/ Scrisoare medicală/ Referat medical/ Certificat sau Expertiză medico-legală oficială), întrucât în aceste documente se regăsesc atât leziunile externe (echimoze, excoriații, plăgi) cât și cele interne (fracturi, contuzii, rupturi) rezultate din accidentul rutier. Scopul expertizei fiind acela de a le identifica și cuantifica prin acordarea punctajului.
Cum fiecare caz este particular este utilă o discuție anterioară între medic și pacient înainte de solicitarea unei astfel de expertiză.